PROPIETARI

Tens l’assessorament d’un equip professional verificat i amb experiència per ajudar-te en tot el procés de venda, per aconseguir-ne el millor preu, amb les millors condicions i sense mal de caps.

VULL VENDRE LA MEVA PROPIETAT

De què ens encarreguem:

1. Gestió de l’oferta

 • Taxem el teu immoble perquè sàpigues el valor de mercat
 • T’assessorem i ajudem en el procés de venda: millors opcions i millor preu.
 • T’ajudem a regularitzar la situació de la finca: titularitat i possibles càrregues econòmiques pendents.
 • Fem les gestions urbanístiques amb l’ajuntament de la localitat per assegurar: que no hi hagi problemes amb l’IBI ni tingui cap afectació urbanística.

2. T’ajudem amb el contracte privat (no formalitzat davant de notari) en el qual s’identifiquen:

 • El venedor i el comprador
 • Els aspectes físics i legals de l’habitatge
 • La forma de pagament
 • Les estipulacions de venda (condicions, preu exacte, moment de lliurament de les claus…)

3. T’ajudem amb l’escriptura pública de la compravenda (davant de notari) en la qual s’identifiquen:

 • El comprador i el venedor
 • L’estat físic i legal de l’habitatge
 • El seu valor
 • La forma de pagament
 • Les obligacions fiscals que se’n deriven

4. Registre de la Propietat

 • T’ajudem a fer el canvi de l’habitatge al Registre de la Propietat: canvi de titularitat.

5. T’ajudem amb l’arbitratge de consum (de forma gratuïta) com a via per resoldre possibles conflictes de futur.

6. Et protegim de fraus

 • Som professionals col·legiats i degudament regulats
 • T’ajudem amb el sistema arbitral de consum, per poder resoldre amb caràcter vinculant, i de manera ràpida i gratuïta, les diferències que puguin sorgir.
 • Evitem que venguis un habitatge no regularitzat.
 • T’ajudem a posar el preu de venda més just.
 • Evitem que paguis despeses innecessàries degudes al procés de compravenda.

TOTAL TRANSPARÈNCIA DES DEL PRIMER MOMENT

VULL LLOGAR LA MEVA PROPIETAT

De què ens encarreguem:

1. Gestió de l’oferta

 • Et recomanem el preu del lloguer
 • T’assessorem com augmentar-ne el valor
 • Creem la descripció: fitxa amb les característiques
 • El publiquem al nostre web i a pàgines d’oferta immobiliària
 • Et busquem el millor llogater possible
 • En el cas de tenir-lo ja a la nostra borsa de llogaters, li passem directament l’oferta

2. Gestió de l’immoble

 • T’ajudem a tenir el teu immoble legalitzat i amb la cèdula d’habitabilitat i certificat energètic (CEG)
 • Revisem l’estat de l’immoble i et cataloguem els desperfectes
 • Et proposem i ajudem en la restauració d’aquests: disposem d’equip propi
 • Llistem l’inventari del pis (mobles, electrodomèstics i altres elements)
 • T’ajudem a deixar el pis en perfectes condicions

3. Gestió de l’arrendament

 • Acompanyem per tu al llogater a visitar l’habitatge
 • Redactem el contracte i fem les gestions amb el llogater
 • Gestionem la signatura del contracte per ambdues parts
 • Et recollim les claus i les entreguem al llogater
 • Gestionem els cobraments de la fiança i de les mensualitats

4. Gestió d’ús

 • Comprovem l’estat dels subministraments (aigua, gas i electricitat) i t’ajudem a posar-los al dia
 • Donem el servei d’atenció i suport en cas d’avaria al client i ho gestionem per tu
 • Et proposem la solució al problema: t’oferim els nostres professionals perquè no te n’hagis de preocupar
 • Atenem la sol·licitud del llogater en el menor termini possible

5. Gestió de final de contracte

 • Ens encarreguem de revisar l’estat del pis i detallar-lo
 • Gestionem amb el llogater la rehabilitació perquè l’estat de retorn sigui òptim
 • Gestionem l’estat dels subministraments perquè no paguis de més
 • Recollim les claus
 • Ens encarreguem dels papers de la baixa i de la signatura
 • Posem a disposició un servei de neteja professional per retornar el pis en perfectes condicions (sense cost addicional per a tu)

6. Et protegim d’estafes

 • El llogater no sigui insolvent
 • Claus que no s’entreguen o no retornen
 • Els sublloguers
 • L’anunci no faci justícia a la realitat
 • Retornem la fiança nomes si està en perfectes condicions
 • Evitem cobraments posteriors a la marxa
 • Evitem el pagament de despeses que no toquin
 • T’ajudem en els terminis per ajustar els preus del lloguer

NO OFERIM LLOGUER TURÍSTIC